668zjy微信公众号
当前位置: 首页 > 常规问题 > 关于668自驾游报名地址以及汇款账号
关于668自驾游报名地址以及汇款账号
_________________________________________________________________________________________________

一、报名地址:

1、本部:广州市越秀区中山三路33号中华国际中心B座 5025 室  
2、风采国旅:广州市 越秀区东风中路445号 越秀城市广场北塔1103室

二、银行账号(私人)

 

\

 对公银行账号(1)

单位名称:广州风采国际旅行社有限公司
开 户 行:平安银行广州东风中路支行
账     号: 1101  4514  536006


对公银行账号(2)

单位名称:广州市陆发商务服务有限公司
开 户 行:平安银行广州东风中路支行
账     号:1101  4608  429002.

To Top
技术支持 联鹏电商 粤ICP备17027404号